ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี

Complete Chemical Manufacturing ขอนำเสนอโอกาสในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ืทางเคมี
ทั้งนี้เพื่อใช้ในทางการศึกษา และในสายการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอันประกอบไปด้วย สายการผลิตในส่วน
CIP Chemical ผลิตภัณฑ์ืทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงแรม สุขาภิบาลทั่วไป น้ำยาฆ่าเชื้อใน
ครัว ในห้องซักล้าง ในการล้างคราบน้ำมันต่างๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่ผลิตภายใต้ปรัชญาขององค์กร
ที่ว่า

"อะไรก็ตาม ที่ทำให้ความต้องการในเชิงคุณภาพของลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง"


ผลประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายของ พึงได้รับ Complete Chemical Manufacturing ได้แก

• สูตรส่วนผสมทางเคมีที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจาก FDA และ DLD
• ศูนย์วิจัยพัฒนาที่พร้อมไปด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมถึงการควบคุมคุณภาพที่ไม่เป็น
   รองใคร
• ใ้ช้เวลาในการรอสินค้าเพียง 5-7 วัน (ในสายการผลิตที่ระบุไว้)
• ใช้เวลาในการออกเอกสารต่างๆ หรือยื่นเอกสารต่างๆน้อยมาก
• ทีมงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายเทคนิคของเรา จะออกแบบเอกสารประกอบไปด้วยคำอธิบายทางเทคนิคใน
   ทุกส่วนรวมถึงเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MSDS และศุลกากรด้วย

ติดต่อเรา
สามารถติดต่อกับทางเราได้ที่เบอร์โทร. (02) 694 3060 หรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้

ถึง
ชื่อ
อีเมล์
หัวข้อ
ข้อความ