คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

"ความคิดที่ดีและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อันยอดเยี่ยม มักจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด" CCM จึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทุ่มเทความสามารถในด้านของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณณฑ์ถึงแม้ว่าศูนย์พัฒนาและวิจัยตั้งอยู่ในตัวโรงงาน จะเป็นจุดหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการนำมาใช้จริงทางองค์กรเองก็ได้มีการขับเคลื่อนผ่านงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นการส่งออกไปตรวจสอบ ณ สถาบันภายนอกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอีกด้วย

คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา รวมถึงให้ทุนสนับสนุนกองทุนวิจัยในด้านของสุขภาพ และด้านสุขอนามัยต่อไป ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างสูงสุด 

 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
ผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือ
ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาพื้น
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (อื่นๆ)