ฝ่ายอุตสาหกรรมฝ่ายยานยนต์ของเราทำการพัฒนา, ผลิต รวมถึงจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าเกรด A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีมเทคนิคของ คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ทำการพัฒนาคุณภาพของ detergents, degreasers และ anti-oxidising เพื่อให้รองรับกับความต้องการในภาคส่วนอุตสาหกรรมและยานยนต์โดยเฉพาะ

ฝ่ายยานยนต์และอุตสาหกรรมของ คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ได้พัฒนาสินค้าเฉพาะทางเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาภาคส่วนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น Foam Concentrates, Protective Coatings, Rust Killers, Degreasers และ Additives ต่างๆ และยังพัฒนาการสินค้าทำความสะอาดพลังสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอีกด้วย ความเชียวชาญ และความทุ่มเทคุณภาพสินค้าีที่ได้มาตราฐานทำให้เราสามารถรองรับ และเจริญเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ยกตัวอย่างเช่น ภาคการผลิต วิศวกรรมทางรถไฟ อุตสาหกรรม ทอผ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์

ฝ่ายยานยนต์ของ
คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ประกอบด้วยห้องวิจัยและึควบคุมภาพไปจนถึงสายการผลิตและมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ เรายังเสนอบริการให้ึคำปรึีกษาในการด้านสารเคมีเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น CIP Cleaning Processes ในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเบียร์ อุตสาหกรรมเนื้อ และโรงงานผลิตอาหารต่างๆ อีกด้วย

CIP (Clean In Place) Industrial Cleaning
ฝ่ายยานยนต์และอุตสาหกรรม