ผลิตภัณฑ์

กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ TB (ข้อมูลด้านเทคนิค) ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตอาหาร :

ซีซีเอส 110 ออโต้ ดิชวอช
ผลิตภัณฑ์ล้างจานใช้สำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ ที่มีส่วนผสมของด่างเข้มข้น ใช้สำหรับทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่บนภาชนะ, อุปกรณ์เครื่องครัว ที่ทำจากสแตนเลส พลาสติก หรือเครื่องเคลือบเซรามิคต่างๆ


ซีซีเอส 120 ดิชวอชเชอร์ รินส์
ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง สำหรับใช้ในน้ำสุดท้ายของการทำความสะอาด ด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ


ซีซีเอส 130 สเกล รีมูฟเวอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรด สามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยาก เช่นคราบสนิม คราบตะกรัน บนพื้นผิวและเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็น สแตนเลส แก้ว และพลาสติก


ซีซีเอส 137 มิสเตอร์ สตีล

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นผิวสแตนเลส สตีล ทำให้พื้นผิวสแตนเลส สตีล มีความเงางามและป้องกันการเกิดสนิม


ซีซีเอส 140 ดีกรีสเซอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่าง ที่สามารถขจัดและสลายคราบขมัน ทั้งไขมันพืช ไขมันสัตว์ รวมทั้งคราบน้ำมันเครื่อง ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวเครื่องมือและอุปกรณ์ พื้น ฝาผนัง และพื้นผิวต่างๆ ในบริเวณห้องครัวหรือสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร


ซีซีเอส 141 รีซัลท์/แซนิไทเซอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อชนิดด่าง ที่สามารถขจัดและสลายคราบไขมัน ทั้งไขมันพืช ไขมันสัตว์ รวมทั้งคราบน้ำมันเครื่อง ที่ติดอยู่ตามพื้น ฝาผนัง พื้นผิวเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นผิวต่างๆ ในบริเวณห้องครัวหรือสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร


ซีซีเอส 151 ซูเปอร์ แอคเซลเลอเรเตอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างสูตรเข้มข้น ใช้ในการทำความสะอาด ขจัดคราบไขมัน คราบไหม้ และคราบเศษอาหารต่างๆ ที่แห้งและแข็งติดอยู่บนอุปกรณ์ประกอบอาหาร อุปกรณ์เตาอบ เตาย่าง หรือเครื่องทอดต่างๆ


ซีซีเอส 155 ดิซโซลฟ์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างสูตรเข้มข้น ใช้ในการทำความสะอาด ขจัดคราบไขมัน คราบไหม้ และคราบเศษอาหารต่างๆ ที่แห้งและแข็งติดอยู่บนอุปกรณ์ประกอบอาหาร อุปกรณ์เตาอบ เตาย่าง หรือเครื่องทอดต่างๆ


ซีซีเอส 160 แบคเทกซ์ 1.5 %
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ มีส่วนผสมของ Quaternary Ammonium compound ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย บนพื้น, ฝาผนัง, พื้นผิววัสดุอุปกรณ์ ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ถังน้ำ ท่อน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจาก สแตนเลส รวมทั้ง พื้น ฝาผนัง ที่นั่ง ชั้นวางของ


ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี 10%
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ มีส่วนผสมของ Quaternary Ammonium compounds ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา บนพื้น ฝาผนัง พื้นผิววัสดุอุปกรณ์ ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ถังน้ำ ท่อน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากสแตนเลส รวมทั้ง พื้น ฝาผนัง ที่นั่ง ชั้นวางของ


ซีซีเอส 170 อีโค ดิชวอช
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และ กลิ่นคาวบนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 171 ซูเปอร์ ดิชวอช เลมอน
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาวบนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้นซีซีเอส 172 ซูเปอร์ ดิชวอช เคลียร์
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาวบนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 173 ซูเปอร์ เอ็กซ์-ตร้า ดิชวอช เลมอน
ผลิตภัณฑ์ ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาวบนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 174 ซูเปอร์ เอ็กซ์-ตร้า ดิชวอช เคลียร์
ผลิตภัณฑ์ ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาวบนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 175 ดิชวอช เอสพี
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และ กลิ่นคาว บนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 176 ซีที ดิชวอช

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับ ทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาว บนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 177 ซีที ดิชวอช เคลียร์

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจาน ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และกลิ่นคาว บนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร ที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์
ผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดคราบชา, คราบกาแฟ ที่เกาะติดฝังแน่นอยู่บนถ้วยกาแฟ, อุปกรณ์เครื่องครัว, ภาชนะสำหรับใส่อาหาร หรืออุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ทำมาจากวัสดุจำพวกเมลามีน, กระเบื้อง, กระเบื้องเคลือบ เป็นต้น


ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์
เป็นผลิตภัณฑ์ล้างแก้ว ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับขจัดและล้างคราบสกปรกบนแก้วน้ำดื่ม แก้วเบียร์ หรือภาชนะอุปกรณ์ที่ทำจากแก้ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก หรือกระเบื้องเคลือบได้อีกด้วย


ซีซีเอส 240 เคลียร์อะเวย์
ใช้แก้ไขการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง อันเนื่องมาจากอินทรีย์สารเช่น เส้นผม เศษอาหาร กากสบู่ กระดาษ-ชำระ ไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ แต่ไม่สามารถขจัดปัญหาการอุดตันของอนินทรีย์สารเช่น ก้อนอิฐ เศษปูน เศษโลหะ เศษพลาสติก เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือ :
ซีซีเอส 180 พริมโรส/แอนติแบค

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคสูตรอ่อนโยนที่มีค่า pH เป็นกลาง มีส่วนผสมของสาร ทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหนังและมีส่วนผสมของ สารฆ่าเชื้อ (Disinfectant) ที่สามารถทำลายและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จึงส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับคุณ


ซีซีเอส 181 แฮนด์ คลีนเนอร์
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ สูตรอ่อนโยน ที่มีค่า pH เป็นกลาง มีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหนัง และให้ความรู้สึกสดชื่นกับกลิ่นหอม Green fields


ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรอ่อนโยน ที่มีค่า pH เป็นกลาง มีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหนังและมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ (Disinfectant) ที่สามารถทำลายและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จึงส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับคุณ


ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรอ่อนโยน ที่มีค่า pH เป็นกลาง มีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหนังและมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ (Disinfectant) ที่สามารถทำลายและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จึงส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับคุณ


ซีซีเอส 188 แซนิเจล
ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของเอธิล แอลกอฮอลล์ (Ethyl alcohol) ที่สามารถฆ่า และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (ทั้ง gram positive และ gram negative), เชื้อรา, E.Coli และอื่นๆ เป็นต้น


ซีซีเอส 351 อินดัสเทรียล แฮนด์ โซป
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดมือพร้อมปรับสมดุลของน้ำหล่อเลี้ยงผิวหลังการใช้ไม่ให้แห้งกร้าน เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบางและสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ


ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น :
ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว สำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้า ใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อน และคราบสกปรกต่างๆ บนเนื้อผ้า เสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว มีความขาว สะอาด และมีกลิ่นหอมสดชื่น


ซีซีเอส 405 บิลเดอร์
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการซักทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้ดียิ่งขี้น โดยการปรับค่า pH ของการซักผ้าเพื่อให้สามารถขจัดคราบไขมัน คราบสกปรกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีส่วนผสมของ polymeric soil suspension ที่ช่วยป้องกันไม่ให้คราบสกปรกย้อนกลับมาเกาะติดบนเนื้อผ้าระหว่างการซักทำความสะอาด จึงทำให้เสื้อผ้าขาว สะอาด สีสันสดใสไม่หมองคล้ำ


ซีซีเอส 420 ลิควิด ซาว
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในขั้นตอนการล้างน้ำสุดท้ายของกระบวนการซักผ้า โดยมีคุณสมบัติในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยจะไปกำจัดด่างที่ตกค้างบนเนื้อผ้า และยังสามารถขจัดคราบสนิมที่เกาะติดบนเนื้อผ้า จึงป้องกันผ้าขาวไม่ให้เหลือง ช่วยถนอมเนื้อผ้า ทำให้ยืดอายุการใช้งานมากขึ้นแม้ซักในน้ำกระด้างหรือน้ำที่มีปริมาณเหล็กสูง และสามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี


ซีซีเอส 430 ไฮโปคลอร์
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (ฟอกผ้าขาว) ที่มีส่วนประกอบของอะเวละเบิลคลอรีน 10.00% ใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อนและคราบสกปรกต่างๆ ที่ติด ในใยผ้า เช่น คราบเลือด, คราบอาหาร, คราบชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งขึ้น โดยเหมาะสำหรับใช้กับผ้าคอตตอน, ลินิน, โพลีเอสเตอร์ และอะครีลิค และสามารถใช้ได้กับผ้าขาวเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับผ้าสีได้


ซีซีเอส 431 ไฮโปคลอร์ บลีช
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ที่มีส่วนประกอบของอะเวละเบิล คลอรีน 6.50% ใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อนและคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดในใยผ้า เช่น คราบเลือด, คราบอาหาร คราบชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งขึ้น โดยเหมาะสำหรับใช้กับผ้าคอตตอน, ลินิน, โพลีเอสเตอร์ และอะครีลิค


ซีซีเอส 432 บลีช คัลเลอร์
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ที่สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและผ้าสี โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ สำหรับใช้ขจัดคราบรอยเปื้อนและคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดในใยผ้า เช่น คราบเลือด, คราบอาหาร คราบชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าขาวและผ้าสีดูสะอาด ไม่หมองคล้ำ เหมาะสำหรับใช้กับผ้าคอตตอน, ลินิน, โพลีเอสเตอร์ และอะครีลิค


ซีซีเอส 433 อิมัลซิฟายเออร์
ผลิตภัณฑ์เสริมการซัก ที่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว เหมาะสำหรับใช้ขจัดคราบเปื้อนน้ำมัน คราบไขมัน คราบรอยเปื้อนจากสี ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซักทำความสะอาดให้มากขึ้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับผ้าขาว และผ้าสี


ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์
ผลิตภัณฑ์ผงซักผ้าขาว ที่มีส่วนประกอบของ Tricloroisocyanuric acid (คลอรีนผง) ใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อนและคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดในใยผ้า เช่น คราบเลือด, คราบอาหาร คราบชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งขึ้น โดยเหมาะสำหรับใช้กับผ้าคอตตอน, ลินิน, โพลีเอสเตอร์ และอะครีลิคโดยสามารถใช้ได้กับผ้าขาวเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับผ้าสีได้


ซีซีเอส 440 ซอฟท์ บลู
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ใช้สำหรับทำให้ผ้า และเสื้อผ้าต่างๆ มีความนุ่ม มีกลิ่นหอมสดชื่น สวมใส่สบาย ช่วยทำให้ผ้ารีดเรียบง่าย สามารถใช้ได้กับผ้าและเส้นใยทุกชนิด


ซีซีเอส 441 แฟบริค ซอฟท์
พลัส ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ใช้สำหรับทำให้ผ้าและเสื้อผ้าต่างๆ มีความนุ่ม ฟู มีกลิ่นหอมสดชื่น สวมใส่สบาย ช่วยทำให้ผ้ารีดเรียบง่าย สามารถใช้ได้กับผ้าและเส้นใยทุกชนิด


ซีซีเอส 442 คอมพลีท ไวท์ ซอฟท์
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ใช้สำหรับทำให้ผ้าและเสื้อผ้าต่างๆ มีความนุ่ม ฟู มีกลิ่นหอมสดชื่น สวมใส่สบาย ช่วยทำให้ผ้ารีดเรียบง่าย สามารถใช้ได้กับผ้าและเส้นใยผ้าทุกชนิด


ซีซีเอส 451 ลอนดรี ลิควิด (ดี)
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวสำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้า ที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ Protease ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการขจัดคราบเลือด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้สำหรับการซักทำความสะอาด ขจัดคราบรอยเปื้อน และคราบสกปรกต่างๆ บนเนื้อผ้า เสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว ขาว สะอาด


ซีซีเอส 460 สเปรย์ สตาร์ช
ผลิตภัณฑ์อัดกลีบ / รีดผ้าเรียบ ช่วยทำให้ผ้ารีดเรียบง่าย คงรูป โดยไม่ทำให้เกิดคราบขาวบนผ้า และยังให้กลิ่นหอมสดชื่นติดทนนาน


ซีซีเอส 469 ลอนดรี สปอตเตอร์ เอ
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝังแน่นและรอยเปื้อนชนิดต่างๆ บนผ้าก่อนการซักปกติ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของตัวทำละลาย ที่สามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นและขจัดออกยากเช่น คราบน้ำมัน ไขมันจากอาหาร, คราบหมึก, คราบน้ำยาสำหรับขัดรองเท้า, คราบลิปสติก เป็นต้น


ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝังแน่นและรอยเปื้อนชนิดต่างๆ บนผ้าก่อนการซักปกติ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (แอคทีฟออกซิเจน) ที่สามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นและขจัดออกยากเช่น คราบเลือด, คราบชา, คราบกาแฟ เป็นต้น


ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์
ผลิตภัณฑ์แป้งอัดกลีบผ้า ช่วยทำให้ผ้ามีความแข็ง ขึ้นรูปได้ง่าย และมีความคงตัว นอกจากนี้ชั้นแป้งที่ทำการเคลือบลงบนผ้าจะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสกปรกเกาะติดเข้าไปในใยผ้า ส่งผลให้การซักทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกสามารถทำได้ง่าย โดยผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กับผ้าคอตตอน ผ้าลินิน ผ้าโพลีเอสเตอร์


ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาพื้น :
ซีซีเอส 200 นิวทรอล ฟลอร์ คลีนเนอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ ขจัดคราบสกปรกตามพื้นผิวต่างๆ ช่วยให้พื้นผิวสะอาด เหมาะสำหรับการทำความสะอาด พื้นกระเบื้อง พื้นไม้ พื้นหินขัด พื้นแกรนิต พื้นหินอ่อน และเซรามิคทั่วไป


ซีซีเอส 201 นิวทรอล เซอร์เฟส/ฟลอร์ คลีนเนอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรกตามพื้นผิวต่างๆ ช่วยให้พื้นผิวสะอาด เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง พื้นไม้ พื้นหินขัด พื้นแกรนิต และเซรามิคทั่วไป ในโรงงานผลิต อาหารสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมทั้งในภัตตาคาร และร้านอาหารชั้นนำ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป


ซีซีเอส 600 ฟลอร์ ซีลเลอร์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรองพื้นก่อนการเคลือบเงาพื้น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวทุกชนิด เช่นพื้นกระเบื้องยาง, พื้นหินอ่อน, พื้นหินขัด สามารถปกป้องสิ่งสกปรก คราบสกปรก รอยขีดข่วน รอยเท้า ทำให้พื้นแลดูสวยงามและง่ายต่อการดูแลรักษา ทำความสะอาด


ซีซีเอส 610 ซูเปอร์ แวกซ์
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นสูตรพิเศษ ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นผิวที่ทำการเคลือบเงา มีความเงางาม ดูเหมือนใหม่ พร้อมกับช่วยปกป้องการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้อง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด พื้นแกรนิต เป็นต้น


ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นสูตรพิเศษ ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นผิวที่ทำการเคลือบเงา มีความเงางามดูเหมือนใหม่ พร้อมกับช่วยปกป้องการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องยาง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด พื้นแกรนิต เป็นต้น


ซีซีเอส 612 ซูเปอร์ กลอส
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นสูตรพิเศษ ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นผิวที่ทำการเคลือบเงา มีความเงางาม ดูเหมือนใหม่ พร้อมกับช่วยปกป้องการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องยาง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด พื้นแกรนิต เป็นต้น


ซีซีเอส 615 วูด แวกซ์

เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้น ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและปั่นเงาได้ในขั้นตอนเดียว ขจัดคราบไขมันและฝุ่นละอองได้ดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพื้นไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับพื้นหินอ่อน พื้นหินขัด และพื้นกระเบื้องยางได้อีกด้วย


ซีซีเอส 620 สตริป ออฟ
ผลิตภัณฑ์ลอกแวกซ์ ใช้สำหรับการลอกแวกซ์พื้นเก่า หรือฟิล์มแวกซ์ที่หลุดออกยากให้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้อง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด โมเสก หรือเซรามิค เป็นต้น


ซีซีเอส 630 สเปรย์ บัฟฟ์
ผลิตภัณฑสเปรย์ปั่นเงาพื้นและลบรอย ใช้กับงานทำความสะอาดและซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาไว้ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ทำการปั่นเงามีความสะอาด เงางาม แข็งแรง ทนทาน อีกทั้งยังช่วยปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน


ซีซีเอส 631 มาร์เบิล ไชน์
เป็นผลิตภัณฑ์ขัดเงาสำหรับพื้นหินอ่อน พื้นหินขัด ที่มีส่วนประกอบของ Calcium carbonate ใช้ในการขัดเงาพื้นผิว และงานบำรุงรักษา หรืองานซ่อมแซมรอยขีดข่วนบนพื้นผิวให้ง่ายขึ้น .


ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด

เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ปั่นเงาพื้น ใช้สำหรับปกป้องและบำรุงรักษาพื้นหินที่ผ่านการปั่นเงาด้วยระบบ Crystallization ด้วยผลิตภัณฑ์ขัดเงาพื้นหินอ่อนและหินขัด ซีซีเอส 631 มาร์เบิล ไชน์ ซึ่งจะช่วยทำให้สภาพพื้นหินมีความเงางาม ปกป้องพื้นหินจากคราบน้ำ และคราบสกปรกต่างๆ พร้อมลดรอยขีดข่วนบนพื้นและยืดอายุหรือลดความถี่ในการปั่นเงาด้วยระบบ Crystallization เหมาะสำหรับใช้กับพื้นหินอ่อน พื้นหินขัด และคอนกรีต .


ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์
ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น ใช้สำหรับทำความสะอาด ขจัดคราบฝุ่นละอองบนพื้นที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นหลังทำความสะอาดแล้วมีความสะอาดเงางาม เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้อง พื้นหินอ่อน พื้นหินขัด พื้นแกรนิต หรือพื้นที่ทำการเคลือบเงาพื้นหรือเคลือบแวกซ์แล้ว เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม :
ซีซีเอส 700 คาร์เพ็ท สปอตเตอร์

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นบนพรม ซึ่งทำให้พรมที่ทำความสะอาดแล้วมีความสะอาด แลดูเหมือนใหม่อีกครั้ง


ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรมและโซฟา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรกต่างๆ ที่เลอะเปรอะเปื้อนอยู่ตามพรมหรือโซฟาได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับซักเครื่องซักพรม (ประเภทเอ็กซ์แทรคชั่น)


ซีซีเอส 720 โน โฟม เอ็กซ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมปริมาณฟองที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าในระหว่างกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการทำความสะอาด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ลดฟองในระบบบำบัดน้ำได้อีกด้วย


ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ :
ซีซีเอส 130 สเกล รีมูฟเวอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรด สามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยาก เช่นคราบสนิม คราบตะกรัน บนพื้นผิวและเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็น สแตนเลส แก้ว และพลาสติก


ซีซีเอส 220 บาธรูม คลีนเนอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดและสารทำความสะอาด ที่สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่น เช่นคราบเหลือง คราบหินปูน คราบไคลสบู่ ที่พบบริเวณพื้นห้องน้ำ ฝาผนัง ร่องกระเบื้อง โถสุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า เป็นต้น


ซีซีเอส 221 แซนิคลีน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาด พื้น ฝาผนังห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ ช่วยให้ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์สะอาด เงางาม และทำให้ภายในห้องน้ำมีกลิ่นหอมสดชื่น


ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค :

ซีซีเอส 500 คอมพลีท เอแอลเค
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชนิดด่าง ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด ขจัดคราบโปรตีน ขจัดคราบไขมัน หรือคราบสกปรกอื่นๆ ในระบบหมุนวน CIP (Clean In Place) ไม่ว่าจะเป็นระบบท่อ หรือแท็งก์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตนม หรืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่างๆ เป็นต้น


ซีซีเอส 510 คอมพลีท เอซี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสูตรเข้มข้น สามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยาก เช่น คราบตะกรัน คราบตะกรันนม ที่เกิดขึ้นในระบบหมุนวน CIP (Clean In Place) ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์ท่อ แท็งก์ อุปกรณ์ Heat exchange ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
การผลิตนม หรือในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่างๆ เป็นต้น


ซีซีเอส 524 คอมพลีท แอซิด

เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด ที่มีส่วนประกอบหลักคือ กรดฟอสฟอริค และสารทำความสะอาด Surfactant ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดขจัดคราบตะกรัน คราบสนิม คราบตะกรันเบียร์ในถังหม้กเบียร์ ถังเก็บเบียร์ เป็นต้น


ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขวดประเภทด่าง (caustic) ที่ใช้ในการทำความสะอาดขวดแก้ว (ขวดเบียร์, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดสุรา, ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารจับความกระด้างในน้ำที่เป็นสาเหตุของการเกิดคราบตะกรัน สารจับไอออนของโลหะหนัก และประกอบด้วยส่วนผสมของสารทำความสะอาด


ซีซีเอส 526 คอมพลีท แซนิไทเซอร์

เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประเภทกรด ที่มีส่วนประกอบหลักคือ กรดซัลฟิวริก และกรดอินทรีย์อื่นๆ ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระบบไลน์ท่อ ถังหมักเบียร์ หรือถังเก็บเบียร์ เป็นต้น


ซีซีเอส 527 คอมพลีท เปอร์อะเซต

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดเหลว ที่มีส่วนประกอบของสารสำคัญคือ เปอร์อะซิติกแอซิด ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในระบบหมุนวน CIP ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถัง (tank), ระบบท่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากการทำความสะอาดแล้ว จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความปลอดภัย ไม่เกิดการกัดกร่อนบนพื้นผิวอะลูมิเนียม, สแตนเลส สตีล, พื้นผิวที่เคลือบด้วย enamel, พื้นผิวที่เป็นยาง และพลาสติกต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม อุตสาหกรรมผลิตนม เป็นต้น


ซีซีเอส 530 คอมพลีท ซีเอฟ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างที่มีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite (as available chlorine) สำหรับใช้ในการทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรก เช่นคราบโปรตีน คราบไขมัน หรือคราบสกปรกต่างๆ บนพื้น ฝาผนัง พื้นผิวเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครื่องฉีดแรงดันสูง (เครื่องฉีดโฟม) ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปอาหาร


ซีซีเอส 532 คอมพลีท แอนตี้สเกล

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการล้างขวด ที่มีส่วนผสมของสารจับความกระด้าง (sequestrant) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขวดประเภทด่าง (caustic soda) ให้ดียิ่งขึ้น โดยการลดความกระด้างของน้ำ จับโลหะหนัก และป้องกันการเกิดคราบตะกรัน (antiscale) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ในการป้องกันการเกิดคราบตะกรันในเครื่องล้างขวด (ในบริเวณที่มีการใช้น้ำร้อน) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการใช้น้ำร้อนร่วมด้วย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (Pasteuriser) เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม เป็นต้น


ซีซีเอส 540 คอมพลีท แอคทีฟ

ผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อในระบบ CIP โดยการจุ่มแช่หรือฉีดพ่น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, เบียร์, นม หรืออุตสาหกรรมอาหารทั่วไป


ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (อื่นๆ) :

ซีซีเอส 190 รีไวว์ แอนด์ ไชน์
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เคลือบเงา ขัดมัน และป้องกันรักษาเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวประเภทไม้ ลามิเนต ไวนิล พลาสติก เครื่องหนัง หรือเฟอร์นิเจอร์หนัง ให้เป็นประกายเงางามดูเหมือนใหม่ และยังช่วยป้องกันไม่ให้คราบฝุ่น ละอองต่างๆ มาเกาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วอีกด้วย


ซีซีเอส 192 ไชนิ่ง ครีม
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรด สามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยากเช่น คราบสนิม คราบตะกรัน คราบหมอง คราบไขมัน หรือคราบสกปรกต่างๆ บนพื้นผิวอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำจากสแตนเลส สตีล หรือพลาสติก นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดคราบสกปรกบนพื้นผิวหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นสแตนเลส สตีลหรือพลาสติกต่างๆ ได้อีกด้วย


ซีซีเอส 250 มิสซิส หอม
ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ ใช้ปรับอากาศภายในห้องหรือในบริเวณต่างๆ ให้มีกลิ่นหอมสดชื่น และช่วยกำจัดกลิ่นอับหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สามารถนำไปใช้ปรับอากาศได้ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณบ้าน โรงแรม สปา ภัตตาคาร ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องน้ำ หรือในรถยนต์ เป็นต้น


ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ท รินส์
ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้งและป้องกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์หลังทำความสะอาดแล้วแห้งเร็วและช่วยป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย


ซีซีเอส 320 รัสท์ รีมูฟเวอร์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสูตรเข้มข้น สามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยาก เช่น คราบสนิม คราบตะกรัน บนพื้นผิวชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากวัสดุจำพวกเหล็ก เหล็กกล้า หรือสแตนเลส สตีล โดยในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของกรดที่ปราศจาก กลิ่นฉุนและมีส่วนประกอบของสารที่ยับยั้งการเกิดสนิมหลังทำความสะอาดแล้ว


ซีซีเอส 340 เอพี คอนเทนเนอร์ คลีน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดคราบน้ำมันเครื่อง คราบน้ำมันจารบี คราบน้ำมันปิโตรเลียม หรือคราบสกปรกต่างๆ ที่เกาะติดอยู่ตามภาชนะ สำหรับใส่หรือบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์


ซีซีเอส 350 เอพี ฟลอร์ คลีน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดคราบน้ำมันเครื่อง คราบน้ำมันจารบี คราบน้ำมันปิโตรเลียม หรือ คราบสกปรกอื่นๆ ตามพื้นหรือพื้นผิว ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ หรือในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการประกอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น


ซีซีเอส 370 คอมพลีท ดีกรีสเซอร์
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ใช้สำหรับขจัดคราบไขมัน คราบน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือคราบไขมันจากพืชหรือสัตว์ คราบน้ำมันจากปิโตรเลียม คราบจารบี สารดรออิ้งคอมปาวน์ หรือแวกซ์ เป็นต้น


ซีซีเอส 400 ดีเทอร์เจนท์ แอลเอฟ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว สำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้า ใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อน และคราบสกปรกต่างๆ บนเนื้อผ้า เสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว มีความขาว สะอาด และมีกลิ่นหอมสดชื่น


ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู
ผลิตภัณฑ์โฟมแชมพูทำความสะอาดรถ ใช้สำหรับขจัดคราบสกปรกต่างๆ โดยไม่ทำลายสีรถ หรือทำลายแวกซ์ที่เคลือบสีรถ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเนื้อโฟมที่สามารถล้างออกได้ง่าย และไม่เกิดการะคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้งาน


ซีซีเอส 900 แอลจี ริด
ผลิตภัณฑ์กำจัดสาหร่าย ตะไครน้ำ ในสระว่ายน้ำ ที่มีประสิทธิในการกำจัดสาหร่ายสีเหลือง สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีดำ แบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียว

คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะของการเป็นผู้ริเริ่ม และพัฒนาเคมีภัณฑ์แบบพิเศษมากมายที่ใช้่ในอุตสาหกรรมในส่วนของการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง เองก็ถือว่าเป็นองค์กรแถวหน้้าในส่วนของการวิจัยและะพัฒนาผลิคภัณฑ์ในด้านการทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออีกด้วย

สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมมอบให้กับคุณ

• ความสามารถในการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยม

• ความต่อเนื่องและความทนทาน - เหมาะสำหรับทั้งสภาพอากาศร้อนและหนาว
• การให้ความสนับสนุนกับลูกค้า และความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่้ติ
• การให้ความสนับสนุนกับลูกค้าในเชิงเทคนิคอย่างรวดเร็ว โดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้แล้ว คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง ก็ยัีงเป็นองค์กรที่มีความสามารถหลากหลายด้านเึคมีภัณฑ์สำหรับผู้ให้บริการทางด้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร และผู้ให้บริการทางด้านการทำความสะัอาดอย่างมืออาชีพอีกด้วย ผลิตภัณฑ์อันหลากหลายที่เรามีให้กับผู้ให้บริการทางด้านความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาพื้นแข็ง พรม น้ำยาฆ่้าเชื้อ ห้องน้ำ รวมถึงผลิึตภัณฑ์เคลือบสีต่างๆ อีกด้วยผลิตภัณฑ์และขนาดบรรจุ

ขนาดมาตราฐาน


1,000 ลิตร


200 ลิตร


20 ลิตร


5 ลิตร


3.8 ลิตร