บริการ/ข้อเสนอ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา
• บริการหลังการขาย และการให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม.
• ทีมช่วยเหลือ และแก้ปัญหาฉุกเฺฉินเฉพาะทาง
• การสนับสนุน โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
• การสนับสนุน และบริการทางด้านห้องปฎิบัติการ

ข้อเสนอที่บริษัทมอบให้
• การรับรองมาตราฐานระดับ FDA (อาหารและยา USA)
• มาตราฐานระดับสากล ทั้งในเชิงปฎิบัีติการ และความสามารถในการใช้งานจริง
• รับประกันประสิทธิภาพสินค้า
• การยึดมั่นในการสร้างสรรค์ คุณค่า และความพึงพอใจสูงสุด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตราฐานทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย และนานาชาติเท่านั้น คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง
มุ่งเน้นจนมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายทางชีวะภาพได้ 100% ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ และผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราล้วนแล้วแต่ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิล ได้ 100% ทั้งสิ้น